Rezerwista

Rezerwista

Jeśli masz kategorię A, ktoś w rodzinie jest w wieku poborowym albo po prostu ciekawi Cię jak jest w armii, to zobacz nieformalny poradnik dla rezerwistów.
Liczba obrazków: 0

Powołanie

Treść poniższej strony to zbiór osobistych doświadczeń kilku osób ze służby w wojskach powietrzno-desantowych i zmechanizowanych. Opisane zjawiska i zwyczaje mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju wojsk i regionu Polski. Celem porad jest pomoc w bezpiecznym przeżyciu obowiązkowych ćwiczeń rezerwy. Materiał został też zebrany w pliku PDF:
PDF Rezerwista. Powołanie i wcielenie 2024 – nieformalny poradnik dla potencjalnych poborowych (plik PDF ok. 2 MB)

Zobacz pozostałe części poradnika: |  Powołanie  |  Wcielenie  |  Prawa i należności  |  Słowniczek  |

Uwaga, listonosz!
Co robić jak dostaniesz powołanie?

Pojawienie się w drzwiach listonosza z pismem z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) to jeszcze żaden dramat. Korespondencja WCR-ów z osobami stanowiącymi rezerwę personalną Wojska Polskiego może być wysyłana w kilku różnych sprawach i przeważnie nie oznacza natychmiastowej „zsyłki” na ćwiczenia rezerwy czy inną „wojnę”.

WCR – Wojskowe Centrum Rekrutacji: wprowadzona Ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655) nowa nazwa dawnych Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU). Jest to instytucja administracji wojskowej zajmująca się pozyskiwaniem poborowych na potrzeby armii. WCR posiada oddziały zamiejscowe w każdym większym mieście w Polsce oraz w miastach blisko których stacjonują jednostki wojskowe (np. Giżycko czy Kołobrzeg nie są metropoliami, ale z racji bliskości jednostek są tam oddziały WCR). Oddział WCR jest zorganizowany jak jednostka wojskowa, z ogrodzeniem i dozorem ochrony, tylko zajmuje mniej miejsca, bo składa się przeważnie z jednego budynku, mieszczącego biuro przepustek, sale obsługi interesantów i pomieszczenia biurowe.

1. Wezwanie na kwalifikację wojskową

Wezwanie to zapoczątkowuje kontakt potencjalnych poborowych z wojskiem. Wysyłają je wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast (a nie WCR) do następujących grup osób:

 • wszyscy mężczyźni po ukończeniu 19. roku życia,
 • kobiety z niektórych grup zawodowych (np. lekarki, pielęgniarki, psycholożki).

Wezwanie to wymaga stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i dniu, przeważnie w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej danego regionu. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych potencjalnych poborowych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. Badanie podczas kwalifikacji obejmuje pomiar ciśnienia i wagi oraz kontrolę słuchu, wzroku i postawy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą przedstawić dokumentację medyczną. W razie potrzeby komisja kieruje na dodatkowe badania. W komisji biorą udział przedstawiciele WCR-u.

 • Co zabrać: wezwanie, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
  Uwaga! W ostatnich latach nie jest potrzebne zdjęcie, bo nie wydają książeczek wojskowych tylko “paragony” z kwalifikacji. Czytajcie wezwania, bo strony WCR-ów mogą być nieaktualne.
 • Co jeśli nie możesz przyjść: poinformuj o tej sytuacji instytucję, która wystawiła wezwanie, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązek stawienia się.
 • Co grozi za brak stawiennictwa: kara grzywny lub ograniczenie wolności. Organ który wystawia wezwanie ma obowiązek doprowadzić nieobecnego na policję lub nałożyć na niego karę grzywny.

2. Wezwanie na komisję wojskową

Takie wezwanie dostają:

 • osoby, które wnioskowały o zmianę kategorii wojskowej,
 • osoby z kategorią B (czasowa niezdolność do służby wojskowej) po upływie szacowanego czasu trwania niezdolności,
 • osoby, które odwoływały się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia rezerwy z powodu złego stanu zdrowia (nie chodzi o L-4 na czas ćwiczeń, tylko o utrzymywanie przez poborowego, że jest trwale niezdolny do służby z przyczyn zdrowotnych).

Wymaga ono stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i dniu w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej danego regionu, bo w WCR-ach nie ma warunków do badań poborowych (brak miejsca, sprzętu i personelu medycznego).

 • Co zabrać: wezwanie, dowód tożsamości, książeczka wojskowa, dokumentacja medyczna

3. Uzupełnienie ewidencji wojskowej

Takie wezwanie można otrzymywać co kilka lat w ramach rutynowych przeglądów administracyjnych. Wymaga ono stawiennictwa w WCR. W trakcie pobytu w WCR możesz zostać poproszony o podanie wzrostu, masy ciała i rozmiaru buta. Na podstawie tak zbieranych danych kształtuje się rozkład rozmiarówek w przyszłych zamówieniach mundurowych. Jeżeli nie miałeś wydanej karty mobilizacyjnej (uwaga – to nie to samo co “karta powołania”), to w trakcie tej wizyty możesz ją otrzymać. Spokojnie – to nie znaczy, że jedziesz na wojnę! To tylko taki wojskowy „paragon” potwierdzający przydzielenie Cię do konkretnej jednostki. Nie powinno to potrwać dłużej niż godzinę.
 • Co zabrać: wezwanie, dowód tożsamości, książeczka wojskowa, karta mobilizacyjna (jeśli była wydana)
 • Co jeśli nie możesz przyjść: zadzwoń na podany w wezwaniu numer telefonu i umów się na inny termin

4. Wydanie lub zmiana karty mobilizacyjnej

Takie wezwanie można otrzymywać z różną częstotliwością, bo jest ono odzwierciedleniem reorganizacji w strukturach jednostek, do których są przydzieleni rezerwiści. Jeżeli awansowałeś, to również dostaniesz nową kartę mobilizacyjną (uwaga – to nie to samo co “karta powołania”) – nawet bez zmiany jednostki. Wymagane jest stawiennictwo w WCR. Czas załatwienia sprawy: 15 minut (jeżeli WCR rozplanował wezwania na konkretne godziny).
 • Co zabrać: wezwanie, dowód tożsamości, książeczka wojskowa, karta mobilizacyjna (jeśli była wydana)
 • Co jeśli nie możesz przyjść: zadzwoń na podany w wezwaniu numer telefonu i umów się na inny termin

5. Karta powołania na ćwiczenia wojskowe

To jest ten dokument, który w ostatnich latach wzbudza największe emocje. Karta powołania na ćwiczenia rezerwy jest demonizowana niemal jak dawny „bilet do wojska”, czyli wezwanie do odbycia wielomiesięcznej obowiązkowej służby wojskowej. W karcie powołania są Twoje dane oraz adres i termin stawiennictwa na ćwiczenia wojskowe. To wezwanie nie wymaga już wizyty w WCR, tylko stawienia się bezpośrednio na ćwiczenia w wyznaczonym miejscu i czasie. Najczęściej będzie to jednostka, do której masz przydział wpisany na karcie mobilizacyjnej. Poniżej znajdziesz informacje, kto może być zwolniony z ćwiczeń i o odpowiedzialności za brak stawiennictwa. O tym, co zabrać na ćwiczenia i co się tam dzieje możesz sprawdzić w innych miejscach tej strony.

 • Co zabrać: karta powołania, dowód tożsamości, książeczka wojskowa, karta mobilizacyjna, zalecane rzeczy osobiste
 • Co grozi za brak stawiennictwa: areszt, grzywna lub kara pozbawienia wolności (w zależności od długości trwania ćwiczeń)
Listonosz w pozie kowboja z kartami powołania w kaburach. Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Możliwe lokalizacje WCR

WCR w pojedynczym budynku

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

WCR na osobnej posesji

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

WCR na terenie jednostki wojskowej

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Kategorie wojskowe

A – zdolny do czynnej służby wojskowej

B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (po upływie szacowanego czasu komisja ponownie bada poborowego)

D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju ani w czasie wojny

Co oznacza kolor paska na karcie mobilizacyjnej?

Czerwony – jesteś przeznaczony do czynnej służby i w razie mobilizacji stawiasz się do wojska w pierwszej kolejności.

Zielony – jesteś przeznaczony do czynnej służby, ale jako uzupełnienie i w razie mobilizacji stawiasz się dopiero po komunikacie władz o stawiennictwie osób z zielonymi kartami.

Niebieski – jesteś przeznaczony do pracy w jednostce wojskowej (ale na stanowisku cywilnym) i stawiasz się do pracy po ogłoszeniu mobilizacji.

Książka wejść. W wojsku powszechne stosowana jest ręcznie wypełniana dokumentacja papierowa. W czasach smartfonów i sieci 5G wydaje się to przeżytkiem. Jest to jednak bardzo skuteczny sposób kontroli przepływów osób i materiałów, który nie wymaga wysokich nakładów sprzętowych, budowy instalacji i długiego szkolenia personelu. Dodatkowo bez skomplikowanych systemów weryfikacyjnych pozyskuje osobiste potwierdzenia w postaci podpisów osób, których dotyczy wpis.

Załatwianie spraw w WCR

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Co zabrać do WCR

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Wezwania w praktyce: co, gdzie, kiedy...

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Wzór karty powołania

PDF Wzór karty powołania – jeśli chcesz dokładniej zapoznać się z wzorem karty powołania, to może ją pobrać w pliku PDF (ok. 240 kB)
W dzisiejszym zabieganym świecie zapowiedź wyjęcia z kalendarza dwóch tygodni na ćwiczenia wojskowe może wzbudzić zrozumiałe wzburzenie. Większość z nas ma rodziny, pracę i plany życiowe lub przynajmniej rybki w akwarium do karmienia. Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których można wnioskować o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych już na etapie otrzymania karty powołania. Oprócz wyszczególnionych poniżej sytuacji można wnioskować o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych u dowódcy jednostki, do której kieruje nas karta powołania. Warunkiem jest stawiennictwo w wyznaczonym terminie i złożenie wniosku z sensownym uzasadnieniem.

Zwolnienie z ćwiczeń przed wcieleniem

 1. Odwołanie od decyzji. W terminie 14 dni od dostarczenia Ci karty powołania na ćwiczenia wojskowe masz czas na odwołanie się od decyzji o wyznaczeniu Cię do ćwiczeń. Odwołanie składasz do szefa swojego WCR-u. W odwołaniu wskazujesz ważne powody osobiste lub zdrowotne, uniemożliwiające Ci udział w ćwiczeniach wojskowych. W celu weryfikacji przyczyn zdrowotnych możesz zostać skierowany na komisję lekarską.
 2. Pobyt za granicą. Jest to okoliczność zwalniająca z ćwiczeń wojskowych. Osoba powołana na ćwiczenia wojskowe składa oświadczenie o czasie pobytu za granicą, o tym, czy jest to pobyt związany z zatrudnieniem oraz deklaruje kontakt z WCR-em po powrocie zza granicy.
 3. „W razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności”. Tekst obecny w najstarszych aktach prawnych dotyczących obowiązkowej służby wojskowej, zachowany bez zmian w nowej Ustawie. W przypadku wystąpienia tych okoliczności najlepiej zadzwonić do WCR (nadawcy Twojej karty powołania) i dowiedzieć się w jaki sposób zgodnie z prawem postąpić w konkretnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia Ci udział w ćwiczeniach rezerwy.
 4. L-4. Jeżeli w terminie ćwiczeń wojskowych przebywasz na zwolnieniu lekarskim, to po otrzymaniu powołania prześlij do WCR-u (nadawcy Twojej karty powołania) elektroniczną wersję L-4, którą pobierzesz z portalu ePacjent. Jeżeli dostałeś od lekarza wystawiającego zwolnienie wersję papierową, to wyślij do WCR-u skan tego dokumentu. Po wysłaniu zwolnienia dodatkowo zadzwoń do WCR-u i potwierdź, że otrzymali Twoje zwolnienia. Telefon do osoby odpowiedzialnej za rezerwistów znajdziesz na stronie Twojego WCR-u.

Zwolnienie na dzieci

Uwaga! W Ustawie o obronie Ojczyzny pojawił się zapis zwalniający z obowiązku pełnienia służby wojskowej osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8 (Art. 5, ust. 3, pkt. 1). Niestety, aby skorzystać z tego prawa należy złożyć odwołanie, bo WCR-y wysyłają wezwania wszystkim rezerwistom, mimo posiadania w ewidencji danych ich dzieci.

PDF   Ustawa o obronie Ojczyzny – (zobacz Art. 5 na str. 9. tego PDF-a)

Zwolnienie z ćwiczeń po wcieleniu

Stawienie się na ćwiczenia wojskowe jest według prawa najważniejszym obowiązkiem osób powołanych na ćwiczenia rezerwy. Dla administracji państwowej wskaźnik realizacji obowiązku stawiennictwa to najważniejszy wskaźnik statystyczny, będący miarą sprawności działania systemu szkolenia rezerw. Dzieje się tak, bo jest to praktycznie jedyny wskaźnik zero-jedynkowy, czyli posiadający wartość 1 – stawił się lub wartość 0 – nie stawił się, a więc bardzo łatwy do szybkiej analizy. Pozostałe elementy wyszkolenia wojskowego są bardzo trudno mierzalne i do dziś nie wymyślono sposobu na to jak trafnie oceniać realną wartość bojową armii. Z tego też powodu brak stawienia na ćwiczenia wojskowe jest traktowany bardzo surowo, ze ściganiem przez żandarmerię i doprowadzaniem przez policję włącznie. Jednak osoby, które spełnią ten podstawowy obowiązek, mogą liczyć na przychylniejsze spojrzenie na prośbę o zwolnienie z ćwiczeń rezerwy ze względu na sytuację życiową.

Możliwości zwolnienia z ćwiczeń wojskowych po wcieleniu:

 1. Zwolnienie lekarskie. Jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, które nie zostały uwzględnione w Twojej dokumentacji mobilizacyjnej (np. byłeś na komisji wojskowej dawno temu, choroba pojawiła się niedawno) lub masz inne przypadłości grożące utratą zdrowia w wyniku ćwiczeń wojskowych (np. niedawna operacja oczu, wypadający dysk itp.), to po prostu przynieś na wcielenie zwolnienie od lekarza. Nikt nie będzie tego kwestionował, bo nikomu nie zależy na tym, żebyś doznał na ćwiczeniach dalszego uszczerbku na zdrowiu – jeśli nie z humanitarnej troski o bliźniego, to choćby z powodu zagrożenia koniecznością wypełniania mnóstwa kwitów na taką okoliczność. Nikt rozsądny nie podważy decyzji lekarza i nie będzie chciał brać na siebie odpowiedzialności za Twój ewentualny uraz doznany na ćwiczeniach.
 2. Wniosek o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych. Jeżeli Twoja sytuacja życiowa jest trudna z innych względów niż Twoje własne zdrowie (czyli np. konieczność opieki nad członkiem rodziny, wyjazd służbowy), to możesz napisać wniosek o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych do dowódcy jednostki. Uzasadnij go sensownie, bo np. przegapienie nowego serialu na Netflixie raczej nie zostanie uznane za istotną okoliczność.

Jeżeli nie masz naprawdę istotnych przeszkód do odbycia ćwiczeń wojskowych, to zastanów się dwa razy, zanim zdecydujesz się na miganie od tego obowiązku. Przede wszystkim masz możliwość przeżycia za darmo czegoś, za co w firmie militarnej musiałbyś zapłacić kilka tysięcy. Najprostsze weekendowe szkolenie „wojskowe” dla osób cywilnych to koszt przynajmniej 1500 zł. W armii jeszcze Ci dopłacą – w 2023 roku dla szeregowego przewidziano 130 zł na rękę za każdy dzień ćwiczeń oraz masz możliwość uzyskania wyrównania za utracone zarobki z cywila.

Kolejna kwestia to to, że na komercyjnym szkoleniu „wojskowym” dla cywili nie postrzelasz sobie z broni wojskowej, tylko z jej cywilnych odpowiedników. Emocjonujące strzelanie seriami w cywilu odpada, bo broń zdolna do prowadzenia ognia ciągłego jest zarezerwowane tylko dla wojska i innych resortów siłowych oraz specjalistycznych firm szkoleniowych, świadczących usługi głównie dla tych resortów.

Ćwiczenia wojskowe to też dobra okazja do nawiązania nowych znajomości w prawdziwym świecie, które są zupełnie inną wartością, niż posiadanie setek znajomych w mediach społecznościowych. Możesz się dowiedzieć, co naprawdę mówią i myślą ludzie z innych grup społecznych, zawodowych i wiekowych.

Sanatorium dla mózgu: ustawowe „wolne od myślenia”

Poza tym, gdy już ochłoniesz po tym małym „trzęsieniu ziemi” w Twoim poukładanym życiu, to może docenisz dni całkowitego oderwania od rodziny i życia zawodowego. Pozwoli to na niezwykły reset mózgu: wojsko będzie myśleć za Ciebie i decydować co masz robić w danym momencie, kiedy i ile spać oraz kiedy jeść. Mało kto z osób aktywnych zawodowo może sobie dziś pozwolić na taki komfort psychiczny.

Na ćwiczeniach wojskowych jest również miejsce na samokształcenie i czas wolny do dyspozycji żołnierza. Na pewno znajdziesz chwilę na refleksję nad swoim życiem w cywilu, sytuacją zawodową, rozwojem osobistym i rodziną. Jeżeli uczysz się obcego języka, to warto zabrać materiały, bo masz szansę na naukę bez atrakcyjnych rozpraszaczy.

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl
Amba to animizacja zjawiska dość częstych niestety w wojsku kradzieży (“Amba Ci zjadła”). Wojsko jest specyficzną instytucją, w której często człowiek nie posiada nic swojego, bo od butów przez portki po hełm jest odziany w państwowy asortyment. W związku z tym w czasach obowiązkowej służby wojskowej wykształciło się przekonanie, że zabranie ukradkiem koledze części wyposażenia (bo swoje się zgubiło lub zniszczyło) nie jest kradzieżą tylko „realokacją zasobów” tak czy tak państwowych. Niestety takie tradycyjne podejście jest pożywką dla zwykłych kradzieży, bo do wojska trafia cały przekrój społeczeństwa.

Ta część poradnika nie dotyczy już bezpośrednio powołania. Ale po otrzymaniu karty powołania na ćwiczenia rezerwy warto zacząć się zastanawiać czy trzeba wykonać jakieś przygotowania, żeby komfortowo i bezpiecznie przeżyć te ćwiczenia.

Zabierz

 • Foliopis do podpisania lub oznakowania otrzymanych sortów (czyli wszystkich rzeczy, które dostaniesz w magazynie mundurowym) i w razie potrzeby również swoich rzeczy prywatnych.
 • Zestaw SOS dla stóp: plastry, maści na pęcherze i obcinacz do paznokci. Dostaniesz buty wojskowe, które prawdopodobnie cię obetrą. Jeżeli masz buty z poprzednich ćwiczeń rezerwy, to lepiej je zabierz i używaj tych rozchodzonych.
 • Mokry papier toaletowy i chusteczki nawilżane.
 • Puder dla niemowląt na odparzenia lub krem.
 • Podstawowe leki na przeziębienie, witaminę C, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, węgiel. A panie dodatkowo zestaw SOS na okres, który może wystąpić wcześniej ze względu na wysiłek i stres.
 • Własna bielizna.
 • Zestaw do higieny codziennej: mycie zębów, golenie, mycie itp.
 • Scyzoryk lub multitool.
 • Rękawiczki do pracy z bronią. Czasem je wydają na ćwiczeniach, czasem nie, a broń lubi „ugryźć”. Na przykład przedłużone skrzydełko bezpiecznika od kbs Beryl przy przeładowaniu lewą ręką pod bronią często kaleczy nasadę kciuka.
 • Kilka gorzkich czekolad. Przejście na dietę wojskową, może spowodować problemy pokarmowe, a gorzka czekolada pomaga na takie sprawy.
 • Własny kubek (niezależność od stołówki) – najlepiej pojemność 0,5 litra, to będzie się nadawał też na zupkę chińską lub inne gotowe danie.
 • Własna łyżka (niezależność od stołówki).
 • Butelka wody. Nie wszędzie kranówka jest zdatna do picia, a bez zapasu wody będziesz zdany tylko na stołówkę o wyznaczonych godzinach.
 • W zimie odzież termoaktywna pod mundur.
 • Podstawowe przybory do szycia.
Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Zwykły foliopis pomaga

ostudzić żarłoczność

amby

Rozważ do zabrania

 • Własne buty wojskowe! Brzmi jak żart, ale od 2022 roku żołnierze rezerwy dostają na czas ćwiczeń używane buty, bez wymienionych wkładek.
 • Stopery do uszu jako ochronniki słuchu na strzelnicę. Dobrze sprawdzają się takie połączone sznureczkiem, bo nie gubią się w nocy.
 • Wkładki do butów. Te wojskowe są plastikowe i nie każdemu pasują.
 • Własne buty sportowe do biegania. Nawet jak nie będzie zapraw, to po zajęciach zapewnisz stopom odpoczynek od wysokich butów.
 • Wkładki wewnętrzne do komór na kolanach i łokciach, bo nieumiejętny pad na beton na stanowisku do strzelania skończy się siniakami na kolanach i łokciach. Wygodnym rozwiązaniem są cienkie i elastyczne wkładki z pianki EVA, których nawet nie widać pod munudrem. Zewnętrzne ochraniacze kolan i łokci mogą być w danej jednostce zabronione. Czasem na ćwiczeniach rezerwy wydają tzw. „czekoladki” (piankowe ochronniki do komór kolanowych munduru), ale są wielkie i bardzo grube, co ogranicza swobodę ruchów. Do tego bardzo szybko się ubijają lub łamią na kawałki.
 • Latarka.
 • Pasta do butów w sztyfcie – brązowa i czarna.
 • Linka do rozwieszania mokrej bielizny i klamerki.
 • Słodycze i zupki chińskie.
 • Herbata, kawa, cukier i łyżka w uniwersalnym rozmiarze, żeby nadawała się też do spożywania posiłków.
 • Czajnik elektryczny i przedłużacz, bo w izbie żołnierskiej może być bardzo mało gniazdek (a nawet może nie być ich wcale). W większości jednostek funkcjonują obligatoryjne przepisy p.poż., które zabraniają stosowania własnych urządzeń elektrycznych do podgrzewania wody, ale są to stare przepisy z czasów eksplodujących grzałek do wody, więc w praktyce nikt nie zwraca na to uwagi i pozwalają korzystać z czajników. Poza tym jak masz czajnik to masz „władzę”. Ale uwaga: więzienna „buzała” z żyletek na kablu wzbudzi uzasadniony sprzeciw żołnierzy zawodowych i dostaniecie zakaz używania wszelkich urządzeń.

Typy butów wojskowych

Buty 919/MON „Józefy”

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Buty 929/MON

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Buty 939/MON
„nowe brązowe”

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Nie zabieraj

 • Drogocenne przedmioty (złoty zegarek, tytanowy multitool, cenna biżuteria, najnowszy iPhone lub iPad). Poborowi i wojskowi stanowią szeroki przekrój społeczny z wszelkimi tego konsekwencjami, w tym również różnymi postawami moralnymi. Najłatwiej uniknąć kradzieży nie dając do nich okazji.
 • Alkohol – pełnienie służby wojskowej pod wpływem alkoholu podlega pod kodeks karny.
 • Broń – wbrew pozorom wniesienie na teren jednostki wojskowej własnej (nawet legalnie posiadanej) broni nie jest dobrym pomysłem. Broń spoza zasobów armii jest traktowana jako broń o nieznanym stanie technicznym i tym samym nie może być dopuszczona do użytkowania przez żołnierzy. Mimo identycznego wyglądu może mieć nieznany i trudny do zbadania stan zużycia części lub minimalne różnice w wymiarach (np. komór nabojowych), co grozi poważnymi zakłóceniami pracy broni i wypadkami. Nie ma też przepisów pozwalających na przyjęcie jej do magazynu po zajęciach z bronią, więc zagrożone jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie jednostki.
 • Duże puszki z suplementami diety typu kreatyna i białko. W izbie żołnierskiej nie ma po prostu miejsca na takie gadżety. Jeśli jesteś przyzwyczajony do tego typu wspierania organizmu, to postaw raczej na multiwitaminę w rozpuszczalnych pastylkach.
 • Grzałka do gotowania wody. Wewnętrzne instrukcje p.poż. zabraniają używania własnych urządzeń do podgrzewania wody.

Własny szpej taktyczny

Własne wyposażenie taktyczne typu kamizelka, pas nośny, ładownice, torba zrzutowa, ochraniacze na łokcie i kolana, celowniki do broni itd. mogą być dobrze przyjęte w jednej jednostce, ale całkowicie zakazane w innej. W większości armii zaangażowanych w konflikty w Afganistanie i w Iraku w wyniku konieczności działania w ekstremalnie trudnych warunkach pojawiła się tendencja do dawania żołnierzom dowolności w doborze wyposażenia. Przyjęto rozsądnie, że ten kto biega cały dzień w szpeju najlepiej wie co dokładnie jest mu potrzebne. Zwyczaj ten przyjmowały jako pierwsze wojska specjalne, a za nimi kolejno jednostki, których żołnierze wykazywali się determinacją i gotowością do zakupu sprzętu na własną rękę. W Polsce kierunek jest podobny. W wojskach specjalnych na ćwiczeniach rezerwy pozwolą Ci przetestować co tylko zdołasz unieść. W desancie pozwolą nosić swoją kamizelkę, hełm i ochraniacze. Ale w innych formacjach dowódcy mogą nadal wyznawać starą zasadę „chujowo, ale jednakowo” i nie pozwolą na używanie niczego spoza przydziału magazynowego. Jeżeli chcesz zabierać swój sprzęt, to musisz zapytać przełożonych jakie jest podejście w danej jednostce.

Wkładki z pianki EVA na kolana i łokcie

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Przycięcie do komór kolanowych

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Przycięcie do komór łokciowych

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Stopnie wojskowe niby każdy zna, ale przed wcieleniem warto se przypomnieć, coby wiedzieć z kim ma się do czynienia (np. co to za gość z jedną grubą belką).

W 2004 roku miała miejsce reforma stopni wojskowych, która przetrzebiła tzw. ogródek, czyli stopnie posiadające obwódkę dookoła całego pagonu (sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy) oraz zlikwidowała stopień starszego plutonowego.

W 2022 roku wprowadzono nowy stopień: starszy szeregowy specjalista, którego zamysłem jest możliwość lepszego wynagradzania żołnierzy z korpusu szeregowych podnoszących swoje kwalifikacje, bez czekania na możliwość ukończenia przez nich kursu podoficerskiego.

Oznaczenie stopnia wojskowego na mundurze polowym występuje najczęściej w trzech miejscach: na berecie, na pochewce pagonu piersiowego i na panelu z taśmą vecro (rzepem). Oznaczenia stopni mogą różnie wyglądać, w zależności od miejsca występowania. Dlatego zamieszczamy 3 wersje każdego stopnia (beret, panel, pagon).

Miejsca umieszczania oznaczeń stopni wojskowych

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Szeregowi

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Podoficerowi młodsi

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Podoficerowi starsi

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Chorążowie

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Oficerowi młodsi

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Oficerowi starsi

Rysunek: Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Są jeszcze 4 stopnie generalskie i stopień marszałka Polski, ale rezerwistom raczej nie grozi spotkanie z takimi wojskowymi szychami.

Zobacz pozostałe części poradnika: |  Powołanie  |  Wcielenie  |  Prawa i należności  |  Słowniczek  |